ABONEMENTU KARTES
Četri apmeklējumi
Vienai personai
Četras stundas kopējais spēles laiks
65 EUR 80 EUR
Termiņš 6 mēneši
Astoņi apmeklējumi
Vienai personai
Astoņas stundas kopējais spēles laiks
160 EUR 130 EUR
Termiņš 6 mēneši
Divpadsmit apmeklējumi
Vienai personai
Divpadsmit stundas kopējais spēles laiks
180 EUR 240 EUR
Termiņš 6 mēneši